Zapalonych 270 świeczek
w ciągu ostatniego tygodnia
Wyszukiwarka prowadzona przez
Wydział Usług Pogrzebowych PUK S.A.
z siedzibą w Kaliszu, ul. Poznańska 183-185
(teren Cmentarza Komunalnego)

Wyszukiwarka miejsc
pochówku w Kaliszu

Cmentarz Komunalny, ul. Poznańska 183-185
Cmentarz Wojskowy, ul. Żołnierska 24 (Majków)

ROZPOCZNIJ WYSZUKIWANIE